Welcome to Maulapur Municipality

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
छाेटु कुमार साह खरिदार chhotuksah951@gmail.com ९८६३८१७०८२
मदन साह कम्प्युटर अपरेटर madanp296@gmail.com ९८४५४७३२९६
नरेश साह पाेषण परिचालक ९८६५३८६०४३
मनाेज कुमार साह सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.maulapurmun@gmail.com ९८६३८१०६२०
राधेकृष्ण मिश्र सूचना अधिकारी ९८५५०४०७३२