Welcome to Maulapur Municipality

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रमोद कुमार साह कार्यकारी अधिकृत ९८५५०४०३०७
दिलीप कुमार साह इन्जिनियर dilip.sah43@gmail.com ९८४५८९७९७४
राम प्रकाश साह लेखा अधिकृत rpsah2014@gmail.com ९८५५०२०८६०
रामबाबु राय ना.सु rambabuji38@gmail.com ९८४५१९२५७८
प्रभु गुप्ता खरिदार guptaprabhu498@gmail.com 9855040253
राधेकृष्ण मिश्र खरिदार 9855040732
सुरज हमाल खरिदार barthunge@gmail.com 9845196861
मदन साह कम्प्युटर अपरेटर madanp296@gmail.com ९८४५४७३२९६
नेहा शाह कम्प्युटर अपरेटर shahneha918@gmail.com ९८४५६८१५७६
मनाेज कुमार साह सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.maulapurmun@gmail.com 9863810620