Welcome to Maulapur Municipality

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दिलीप कुमार साह इन्जिनियर dilip.sah43@gmail.com ९८४५८९७९७४
राम प्रकाश साह लेखा अधिकृत rpsah2014@gmail.com ९८५५०२०८६०
रामबाबु राय ना.सु rambabuji38@gmail.com ९८४५१९२५७८
प्रभु गुप्ता खरिदार guptaprabhu498@gmail.com 9855040253
सुरज हमाल खरिदार barthunge@gmail.com 9845196861